"Nic není nemožné"

Základní informace

Firma Practical Solutions s.r.o byla založena v roce 2015 sloučením drobných živností dlouhodobě podnikajících v oboru security a kontroly kvality jako odpověď na stupňující se poptávku trhu. Tímto krokem jsme veškeré naše služby zaštítili jednou značkou, vedením a především kontrolou. Praxe nás naučila dělat věci jinak. Snažíme se, aby naše technické a personální zázemí odpovídalo současným trendům a abychom tak mohli našim zákazníkům nabídnout co nejširší spektrum opravdu kvalitních služeb.

Kariéra

Jsme moderní, inovativní společnost a záleží nám na růstu našich zaměstnanců.

Nástroje používané k dosažení hospodářských výsledků

Spolupráce

Spolupracujte s námi! Prohlédněte si naší nabídku zajímavých a atraktivních produktů nejen z oblasti security.

Náš úspěch je dán především seriózně nastavenou cenovou politikou, vysokým nasazením a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. V oblasti ostrahy majetku a osob jsme nekompromisní, v rámci recepční služby vstřícní a informovaní a kontrolu kvality provázíme nevšední důsledností. Profesionalita je pro nás klíčová. V rámci našich pracovníků se staráme jak o profesní rozvoj jednotlivce, tak o vytváření kvalifikovaných pracovních týmů. Zvolili jsme cestu přísného nákladového řízení, v jehož rámci investujeme do obnovy a rozšíření technické vybavenosti i personální infrastruktury, tak aby byl dopad na konečný hospodářský výsledek pozitivní.

Struktura a působnost společnosti

Jsme společnost s ručením omezeným, v čele naší společnosti stojí jednatel Bc. Daniel Peca,jemu jsou dále podřízeni obchodní i techničtí pracovníci společnosti, kteří společně řídí jednotlivé celky v oblasti personální, technické i ekonomické. Naše jednoduchá struktura s jasně definovanými odpovědnostmi je transparentní a snadno tak odhalí případné nedostatky. Sídlo společnosti se nachází v Praze, pobočka pro podporu Ústeckého kraje potom v Lounech. Firma pokrývá celý Středočeský a Ústecký kraj.

Kam směřujeme?

Naším cílem je stálý a udržitelný firemní rozvoj, založený na dobře stanovené koncepci srozumitelné pro všechny naše spolupracovníky. Chceme patřit mezi významné dodavatele služeb v oblasti ochrany osob a majetku, pořádání eventů i kontroly kvality. Hlavním cílem pro rok 2014 je zřízení pobočky v Jihočeském kraji a jeho následné pokrytí našimi službami. Věříme, že i nadále budeme dosahovat pozitivních výsledků a trend rozvoje se nám podaří do dalších let udržet a to nejen díky stále se rozšiřující základně služeb, ale i profesionalitou se kterou je provádíme.

(+420) 775 476 006

Neváhejte nás kontaktovat na:

Practical Solutions s.r.o.

Jičínská 226/17

130 00 Praha 3

© 2013 Practical Solutions s.r.o.